Posted in Uncategorized

Հեծանվաերթ

download

Մենք երեկ գնացել  էինք  ճամփորդության: Մայր դպրոցից հեծանիվներ վերցրեցինք և գնացինք  դեպի  Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակ: Այնուհետև գնացինք Տերյանի  այգի,  որտեղ շենքեր նկարեցինք, հեծանիվ  քշեցինք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s